Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19 - 2021. 11. 21

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról

2021.11.19.

Zsámbok község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 643.805.629 forintban, tárgyévi kiadási előirányzatait 643.805.629 forintban határozza meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az önkormányzat a 2021. évi működési kiadási előirányzata 290.729.314 forint amelyen belül a

a) személyi jellegű juttatásokat 150.707.121 forintban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 23.188.521 forintban

c) dologi jellegű kiadásokat 98.927.728 forintban

d) ellátottak pénzbeli juttatását 10.200.000 forintban

e) pénzeszköz átadást, támogatást 7.705.944 forintban állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat felhalmozási célú előirányzatát a 7. melléklet szerint 283.281.245 forintban hagyja jóvá:

a) ebből beruházási előirányzat: 89.358.838 forint

b) felújítási előirányzat: 193.922.407 forint”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 61.883.360 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 8. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 9. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 10. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 11. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 12. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 13. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete a 14. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

15. melléklet

13. melléklet

16. melléklet

14. melléklet

17. melléklet