Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.02.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

1. §2

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.