Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2022.02.02.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.”

2. § Hatályát veszti Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 6/2021. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.