Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2022.02.02.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.