Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

a 6/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 01


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

27/2020. (X. 1.)

önkormányzati rendelete

a 6/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a békési piac nyitva tartásáról és látogatási rendjéről a veszélyhelyzet alatt szóló 6/2020. (V. 4.) önkormányzati rendelet.


2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 30. napján.


          Kálmán Tibor s.k.                                                           Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                         jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 1. napján.


 Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző

[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésén.