Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Hatályos: 2022. 02. 12

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő kamerarendszerről

2022.02.12.

A Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. §. (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Füzesabony Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

2. § A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének célja:

a) a jogellenes magatartások megelőzése, kiszűrése;

b) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

c) a megfigyelt közterületen található vagyon, megóvása, felügyelete,

d) a közterület-felügyeleti tevékenységnek és a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,

e) a lakosság és a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása;

f) a lakosság magánvagyonának és az önkormányzat vagyonának védelme.

3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetési és kezelési feladatainak ellátására - a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi CLXV. törvény 1. §. (3) bekezdésének és (6). bekezdésének figyelembevételével - az alpolgármestert jelöli ki.

4. § A közterületi térfigyelő kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák helyét, valamint a megfigyelt közterületeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésével kapcsolatos kiadások az Önkormányzatot terhelik. Az Önkormányzat képviselő-testülete költségvetésében betervezi a rendszer üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet.

(2) Az Önkormányzat biztosítja azokat a tárgyi feltételeket, melyek szükségesek a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséhez és az adatkezeléshez kapcsolódó előírások betartásához.

6. § Az alpolgármester a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére, kezelésére, a térfigyelő kamerarendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.

7. § Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy az Önkormányzat honlapján a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésének ténye, illetve a kamerákkal megfigyelt közterületek közzétételre kerüljenek.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.