Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2007. 04. 01 - 2013. 12. 30

A rendelet 2013. június 30. napja előtt került kihirdetésre és lépett hatályba. Az NJT-ÖR – a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján – annak csupán a 2013. június 30. napját követő első módosítás utáni egységes szerkezetű szövegeit tartalmazza. Az alaprendelet és annak korábbi módosításai a helyben szokásos módon kerültek kihirdetésre és tekinthetők meg..