Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 29 - 2020. 02. 28

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel

105.579.223 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

68.885.532 Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz

498.540.395 Ft

d) maradvány igénybevétele

111.424.827 Ft


(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

432.873.573 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


82.285.671 Ft

c) dologi kiadások

253.229.109 Ft

d) egyéb működési célú kiadások

4.420.000 Ft

e) engedélyezett létszámkerete


104 fő


(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

beruházások, felújítások

11.621.624 Ft


2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békési Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

b) működési célú átvett pénzeszköz

    89.052.017 Ft

28.385.901 Ft

c) irányító szervtől kapott támogatás

d) maradvány igénybevétele

        63.399.223 Ft

47.941.605 Ft

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

90.249.413 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


16.553.627 Ft

c) dologi kiadások

119.062.729 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

17 fő

(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

beruházások, felújítások

2.912.977 Ft


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) működési bevételek

       4.351.368 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú átvett pénzeszköz

            22.201.042 Ft

4.597.039 Ft

2.689.768 Ft

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

20.119.297 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


4.554.881 Ft

c) dologi kiadások

9.165.039 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

5 fő


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

1.704.924 Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás

c) maradvány igénybevétele

d) működési célú pénzeszköz átvétel

32.265.984 Ft

21.348.303 Ft

1.533.060 Ft

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

35.072.277 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7.287.070 Ft


c) dologi kiadások

12.320.423 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

8 fő

(3) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

3.172.501 Ft


5. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

138.174.000 Ft

b) Irányító szervtől kapott támogatás

439.074.378 Ft

c) pénzmaradvány igénybevétele

d) működési célú pénzeszköz átvétel

4.623.599 Ft

10.026.039 Ft

(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

279.105.408 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

61.345.000 Ft

c) dologi kiadások

245.091.949 Ft

d) engedélyezett létszámkerete

72 fő

(3) A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

e) beruházások és felújítások

6.770.382 Ft6. § (1) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek

249.715.914 Ft

b) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

c) államtól kapott támogatás

1.415.629.974 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök

      275.898.869 Ft

e) finanszírozási bevételek (működési célú pénzmaradvány)

504.530.027 Ft

(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

420.178.625 Ft

b) felhalmozási és tőke jellegű bevételek

76.513.900 Ft

c) belföldi finanszírozás bevételei

250.000.000 Ft

d) pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra                 

2.648.658.331 Ft

(3) A Rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások

313.262.188 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

42.861.440 Ft

c) dologi kiadások

708.392.547 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása                                              

142.455.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.059.527.105 Ft

f) működési célú tartalékok

g) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)


109.382.861 Ft

        47.170.372 Ft

(4) A Rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások

2783.585.069 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások

44.200.000 Ft

c) fejlesztési célú tartalékok

       543.503.899 Ft


7. § A Rendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:      

7. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési bevételek:

aa) intézményi működési bevételek

588.577.446 Ft

ab) közhatalmi bevételek

580.041.000 Ft

ac) állami támogatások

1.415.629.974 Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök

817.074.032 Ftb) működési kiadások:

ba) személyi juttatások

1.170.682.156 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

214.887.689 Ft

bc) dologi kiadások

956.204.768 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása                                            

142.455.000 Ft

be) egyéb működési célú kiadások

1.063.947.105 Ft

bf) működési célú tartalékok

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

109.382.861 Ft

        47.170.372 Ft

c) a működési költségvetés hiánya 694.464.527 Ft

d) a működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 694.465.400 Ft


8. § A Rendelet 8. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

420.418.625 Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek

76.688.623 Ft

b) felhalmozási kiadások

ba) beruházások, felújítások

2.808.062.553 Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások

44.200.000 Ft,

bc) felhalmozási célú tartalékok

543.503.899 Ft

c) a felhalmozási költségvetés hiánya 2.889.659.204 Ft

d) belföldi finanszírozás bevételeinek igénybevétele a felhalmozás hiányának belső finanszírozására 250.000.000 Ft

e) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 2.648.658.331 Ft

f) a működési bevételek igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására 873 Ft


9. § A Rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. § A Képviselő-testület Békés város 2019. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 7.491.553.431 Ft-ban állapítja meg.


10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi IV. negyedéves előirányzatok módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. február 27.


                 Kálmán Tibor s.k.                                                     Tárnok Lászlóné s.k.

                    polgármester                                                                   jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. február hó 28. napján.


                  Tárnok Lászlóné s.k.

                           jegyző