Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2012. 07. 01 - 2013. 10. 29

A rendelet 2013. június 30. napja előtt került kihirdetésre és lépett hatályba. Az NJT-ÖR – a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján – annak csupán a 2013. június 30. napját követő első módosítás utáni egységes szerkezetű szövegeit tartalmazza. Az alaprendelet és annak korábbi módosításai a helyben szokásos módon kerültek kihirdetésre és tekinthetők meg.