Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Hatályos: 2022. 02. 12 - 2022. 02. 12

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

2022.02.12.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9 és 15. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), (2); 4. § (3); 12. § (5); 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a választási plakátok, molinók elhelyezéséről szóló 10/2019.(III.28.) önkormányzati rendelet.

2. § A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól szóló 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelet

a)4. § 1c. pontjában a „hegesztő, jogász” szövegrész helyébe a „hegesztő, informatikus, jogász” szöveg, a „rendszerszerelő, nehézgépkezelő” szövegrész helyébe a „rendszerszerelő, mérlegképes könyvelő, nehézgépkezelő” szöveg és a „vegyésztechnikus, villanyszerelő” szövegrész helyébe a „vegyésztechnikus, vendéglátóipari szakmával rendelkező, villanyszerelő” szöveg,
b)15. § (4) bekezdésében az „alatti, előnyben” szövegrész helyébe az „alatti, vagy egyik tagja Keszthelyen végez munkát előnyben” szöveg,
c)19. § (4) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „60” szöveg és a „12” szövegrész helyébe a „6” szöveg,
d)19. § (5) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „Amennyiben a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik az” szöveg,
e)24. § (1) bekezdésében az „58” szövegrész helyébe a „116” szöveg és a „12” szövegrész helyébe a „6” szöveg,
f)24. § (2) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „Amennyiben a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik az” szöveg,
g)26. § (1) bekezdésében az „58” szövegrész helyébe a „116” szöveg és a „12” szövegrész helyébe a „6” szöveg,
h)26. § (2) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „Amennyiben a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik az” szöveg
lép.

3. § Az agyhártyagyulladás elleni védőoltás támogatásáról szóló 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Ez a rendelet 2022. február 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2021. január 1. napja után született gyermekek esetén kell alkalmazni, azzal, hogy azon 2021. évben született gyermekek törvényes képviselői , akik 2021. január 31. napjáig megkapták a második oltást, mentesülnek a 3. § (2) b) pontban foglalt kötelezettség teljesítése alól.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.