Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

Hatályos: 2022. 02. 13 - 2022. 02. 13

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról

2022.02.13.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9 és 15. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), (2); 4. § (3); 12. § (5); 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.