Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2022. 02. 11

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

2022.02.11.

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:

1. § (1) Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatási tilalmat rendel el a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 7/2005. (XI.11.) önkormányzati rendelet Alsóörs 2275/4, 2276, 2278, 2277, 2279, 2280. hrsz. alatti ingatlantanokat érintő módosításának hatálybalépéséig.

(2) A rendelet hatálya Alsóörs belterület 2275/4, 2276, 2278,2277,2279,2280 hrsz-ú telkeire terjed ki.

§ Ez a rendelet 2022. február 11-én lép hatályba.

Hebling Zsolt Báró Béla
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2022.február 11.
Báró Béla
jegyző