Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17 - 2022. 02. 18

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.17.

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendelete 11. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze az (1) bekezdésében foglalt eseten kívül:” szövegrész helyébe az „A polgármester rendkívüli ülést hívhat össze :” szöveg lép.

2. § Hatályát veszti a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL című Nagycserkesz Község Önkormányzata 10/2019 (X.28.)önkormányzati rendelete 11. § (1) és (2) bekezdése.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.