Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 18 - 2022. 02. 18

Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2019.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.18.

Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.