Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 20 - 2022. 02. 21

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.20.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátási formákról szóló 4/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.