Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 19 - 2022. 02. 21

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.19.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hátrányos helyzetű szociálisan rászorultnak minősül az a felsőfokú tanulmányokat kezdő és folytató fiatal, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló esetén a 350 %-át.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.