Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 20 - 2022. 02. 21

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.20.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók támogatásáról szóló 5/2021. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. február 19-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 21. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.