Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 03. 03

Erdőkövesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.02.

Erdőkövesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2021. (XI.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.