Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 16 - 2022. 02. 17

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a 2/2021. (II.04.) költségvetési rendelet módosításáról

2022.02.16.

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 650.219.356 forintban, tárgyévi kiadási előirányzatait 650.219.356 forintban határozza meg. ”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az önkormányzat a 2021. évi működési kiadási előirányzata 300.416.041 forint amelyen belül a

a) személyi jellegű juttatásokat 156.199.376 forintban

b) munkaadókat terhelő járulékokat 23.694.051 forintban

c) dologi jellegű kiadásokat 102.466.670 forintban

d) ellátottak pénzbeli juttatását 10.200.000 forintban

e) pénzeszköz átadást, támogatást 7.855.944 forintban állapítja meg.

(8) Az Önkormányzat felhalmozási célú előirányzatát a 7. melléklet szerint 299.240.555 forintban hagyja jóvá:

a) ebből beruházási előirányzat: 104.914.148 forint

b) felújítási előirányzat: 194.326.407 forint”

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete 2. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 42.651.050 forintban állapítja meg.”

2. § (1) ) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

(2) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 2. melléklet lép

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép

(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép

(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép

(6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép

(7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép

(8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép

(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép

3. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba, és 2022. február 18-án hatályát veszti.