Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15 - 2021. 12. 16

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2021.12.15.

Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet

5. melléklet