Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16 - 2021. 12. 16

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Ebergőc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2021.12.16.

Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. ) 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 17. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.