Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

Hatályos: 2022. 02. 18

Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019 (X.25..) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról

2022.02.18.

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról az alábbiakat rendeli el:

1. §1 (1) Az önkormányzati képviselőt természetbeni juttatásként havi nettó 16,000.- Ft értékű cafetéria támogatás illeti meg.

(2) A támogatást 2022. január 01. napjától kell az (1) bekezdésben foglalt összegben folyósítani.

(3) A cafetéria támogatást a jogosult által választott cafetéria elemekre kell folyósítani.

2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. novemberétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról szóló 2/2016 (IV.11.) önkormányzati rendelete.

1

Az 1. § a Borsodbóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.