Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 17- 2022. 02. 17

Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a képviselői tiszteletdíj megállapításáról szóló 12/2019.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.02.17.

Arnót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv. 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. február 18. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.