Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 27 - 2022. 02. 26

Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.27.

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi

a) költségvetési bevételek előirányzatát 341 414 244 Ft
b) költségvetési kiadások előirányzatát 448 743 756 Ft
c) költségvetési hiányát 107 329 512 Ft
d) finanszírozási bevételek előirányzatát 111 365 532 Ft
e) finanszírozási kiadások előirányzatát 4 036 020 Ft
f) bevételi főösszegét 452 779 776 Ft
g) kiadási főösszegét 452 779 776 Ft összegben állapítja meg.
összegben állapítja meg.”

2. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 452 779 776 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 146 689 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85 194 789 Ft

c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft

d) Működési bevételek 24 249 079 Ft

e) Felhalmozási bevételek 532 000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 091 687 Ft

h) Finanszírozási bevételek 111 365 532 Ft.”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített bevételeiből:)

„a) kötelező feladatok bevételei 343 228 221 Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei 109 551 555 Ft”

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

a) működési bevételek 264 849 464 Ft

b) felhalmozási bevételek 187 930 312 Ft”

3. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 452 779 776 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 105 503 408 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 430 411 Ft

c) Dologi kiadások 66 937 406 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 55 686 301 Ft

f) Beruházások 59 061 007 Ft

g) Felújítások 136 072 223 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 4 036 020 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 316 007 553 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 136 772 223 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

a) működési kiadások 257 646 546 Ft

b) felhalmozási kiadások 195 133 230 Ft”

4. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 438 605 443 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 152 146 689 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 85 194 789 Ft

c) Közhatalmi bevételek 66 000 000 Ft

d) Működési bevételek 11 065 079 Ft

e) Felhalmozási bevételek 532 000 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 13 091 687 Ft

h) Finanszírozási bevételek 110 375 199 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 329 053 888 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 109 551 555 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

a) működési bevételek 250 675 131 Ft

b) felhalmozási bevételek 187 930 312 Ft”

5. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 438 605 443 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 39 715 582 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 396 068 Ft

c) Dologi kiadások 35 926 930 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 053 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 55 686 301 Ft

f) Beruházások 58 684 742 Ft

g) Felújítások 136 072 223 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 97 070 597 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 301 833 220 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 136 772 223 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

a) működési kiadások 243 848 478 Ft

b) felhalmozási kiadások 194 756 965 Ft”

6. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 89 145 000 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 52 011 823 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 940 960 Ft

c) Dologi kiadások 29 145 217 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 47 000 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

a) működési kiadások 89 098 000 Ft

b) felhalmozási kiadások 47 000 Ft”

7. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzata összesen 18 063 910 Ft, melyből:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

c) Közhatalmi bevételek 0 Ft

d) Működési bevételek 2 000 Ft

e) Felhalmozási bevételek 0 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) Finanszírozási bevételek 18 061 910 Ft

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) kötelező feladatok bevételei 18 063 910 Ft

b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

a) működési bevételek 18 063 910 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft”

8. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11/B. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzata összesen 18 063 910 Ft, melyből:

a) Személyi juttatás 13 776 003 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 093 383 Ft

c) Dologi kiadások 1 865 259 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft

f) Beruházások 329 265 Ft

g) Felújítások 0 Ft

h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadásai 18 063 910 Ft

b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

a) működési kiadások 17 734 645 Ft

b) felhalmozási kiadások 329 265 Ft”

9. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. § (1)–(3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 195 133 230 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 59 061 007 Ft

b) felújítási kiadás 136 072 223 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 194 756 965 Ft, melyből:

a) beruházási kiadás 58 684 742 Ft

b) felújítási kiadás 136 072 223 Ft

c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 47 000 Ft.

(3a) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 329 265 Ft.”

10. § A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 32 111 008 Ft, melyből:

a) általános tartalék 19 285 015 Ft

b) céltartalék 12 825 993 Ft”

11. § (1) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Szedres Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

20. melléklet

16. melléklet

21. melléklet

17. melléklet

22. melléklet

18. melléklet

23. melléklet