Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25 - 2022. 02. 26

Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

A civil szervezetek és egyházak támogatásáról szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.25.

Lovas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Lovas Község Önkormányzat képviselő-testületének a civil szervezetek és egyházak támogatásáról, valamint az államháztartáson kívüli források átvételéről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 9. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Ez a rendelet 2020. február 1-én lép hatályba.”

2. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba, és 2022. február 26-án hatályát veszti.