Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 23 - 2022. 02. 23

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.23.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. január 01.- 2021. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 487.370.165 Ft-tal, költségvetési kiadását 530.268.661 Ft-tal, finanszírozási bevételét 45 898 496 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a testület 1.905.973.021 Ft költségvetési bevétellel, 2.255.103.869 Ft költségvetési kiadással, 349.130.848 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 78.310.168 Ft működési (hiány), 270.820.680 Ft felhalmozási (hiány), 384.357.091 Ft finanszírozási bevétellel, 35.226.243 Ft finanszírozási kiadással, 349.130.848 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2.290.330.112 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított módosított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1 - 9.6. mellékletek tartalmazzák.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblaja helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

5. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

8. melléklet

6. melléklet

9. melléklet

7. melléklet

5. tájékoztató tábla