Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 24 - 2022. 02. 24

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.24.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.