Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26 - 2022. 02. 26

Bölcske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 12/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.02.26.

Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.27..) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázati kiírást az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete elfogadását követő 30 napon belül tárgyalja a képviselő-testület, melyet követően a pályázati kiírást 5 napon belül az önkormányzat www.bolcske.hu honlapján kell közzétenni.”

2. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.27..) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A pályázatokat írásban, egy példányban, személyesen vagy postai úton kell benyújtani a pályázati kiírásban foglaltak szerint. A pályázati kiírásban a közzétételtől számított legalább 20 nap pályázati határidőt kell meghatározni, mely határidő jogvesztő.”

3. § Hatályát veszti az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015.(XI.27..) önkormányzati rendelete

a) 19. § (3) bekezdése,

b) 20. §-a.

4. § Ez a rendelet 2022. február 26-án lép hatályba, és 2022. február 27-én hatályát veszti.