Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 25 - 2022. 02. 25

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.25.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 435.162.220 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 435.162.220 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 264.320.061 Ft amelyből
aa) elkülönített állami pénzalapból: 26.353.368 Ft
ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból: 11.882.100 Ft
ac) helyi önkormányzattól: 12.620.056 Ft
ad) felhalmozási célú támogatások: 23.856.682 Ft
ae) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából: 187.957.855 Ft
af) egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül: 0 Ft
ag) működési célú támogatás egyéb fejezeti: 1.650.000 Ft származik,
b) közhatalmi bevétel: 33.304.930 Ft
c) működési bevétel: 33.113.904 Ft
d) felhalmozási bevétel: 236.220 Ft
e) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 10.466.888 Ft
f) működési célú átvett pénzeszköz: 250.000 Ft
g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő/ igénybevétele: 86.744.234 Ft
h) finanszírozási bevétel - megelőlegezés: 6.725.983 Ft.
Bevételek összesen: 435.162.220 Ft

(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) működési költségvetés: 350.167.816 Ft
aa) személyi juttatások: 171.408.380 Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 24.833.455 Ft
ac) dologi kiadások: 76.354.077 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.790.500 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 68.919.143 Ft
af) finanszírozási célú kiadások: 6.862.261 Ft
b) felhalmozási költségvetés: 84.994.404 Ft
ba) beruházások: 38.065.229 Ft
bb) felújítások: 46.929.175 Ft
Kiadások összesen: 435.162.220 Ft

(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A helyi önkormányzat nevében végzett)

„a) felújítások kiadásai felújításonként:
aa) Magyar Falu Programok: 46.026.795 Ft
ab) Egyéb felújítások: 822.380 Ft
ac) TOP-Energetikai korszerűsítés-Iskola: 80.000 Ft
b) beruházások:
ba) Jeta-Szabadidőpark: 9.979.876 Ft
bb) Magyar Falu Program: 17.267.397 Ft
bc) Ingatlanok beszerzése: 3.700.000 Ft
bd) Informatikai eszközök: 181.829 Ft
be) Közfoglalkoztatás: 1.132.840 Ft
bf) Egyéb tárgyi eszközök: 2.013.827 Ft
bg) Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal eszközbeszerzése: 208.990 Ft
bh) Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője eszközbeszerzése: 3.580.470 Ft.”

(4) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület 2021. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé nem tervez.

3. § A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A belső finanszírozáson belül)

„a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 86.744.234 Ft
b) befektetési jegyként elhelyezett forgatási célú szabad pénzeszköz: 25.000.000 Ft
c) tartalék igénybe vétele: 61.485.969 Ft.”

4. § A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzatnak a Stabilitási Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége 0 eFt, a 10. melléklet szerint.”

5. § (1) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Szakmár Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021(II.15.) önkormányzati rendelet

a) „Költségvetési bevételi főösszegét 309.115.540 Ft-ban,” alcím címe,

b) „Költségvetési kiadási főösszegét 309.115.540 Ft-ban,” alcím címe,

c) „állapítja meg.” alcím címe.

7. § Ez a rendelet 2022. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Működési és fejleszétsi célú bevétel és kiadás előirányzatainak 2021. évi alakulását bemutató összevont mérlege

II. számú módosítás

1. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Működési célú támogatások áh belülről

187056512

187061363

187957855

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

Egyéb működési célú támogatások

28258788

50881737

52505524

Működési bevételek

16670244

16670244

33113904

Működési célú átvett pénzeszközök

0

250000

250000

Működési célú bevételek összesen

249365544

272316750

307132213

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

0

23856682

23856682

Felhalmozási bevételek

0

0

236220

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

10466888

10466888

Felhalmozási célú bevételek összesen

1485000

34323570

34559790

Maradvány igénybevétele

58264996

86744234

93470217

Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás)

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen

58264996

86744234

93470217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

309115540

393384554

435162220

Személyi juttatások

31674287

50296827

171408380

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

4765300

6363426

24833455

Dologi kiadások

39031447

50390622

76354077

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4600000

4600000

1790500

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

68919143

Működési célú kiadások összesen:

102200020

145192537

343305555

Beruházások

1978000

21746974

38065229

Felújítások

45826795

65593322

46929175

Felhalmozási célú kiadások összesen

47804795

87340296

84994404

Finanszírozási kiadások összesen

159110725

160851721

6862261

KIADÁSOK ÖSSZESEN

309115540

393384554

435162220

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET

0

0

0”

2. melléklet

2. melléklet

1. 2021. évi bevételi előirányzatok

Szakmár Községi Önkormányzat

2021. évi bevételi előirányzatok

II. számú módosítása

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. sz.módosítás

II. sz.módosítás

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

89982828

89987679

90293209

B112

Köznevelési feladatainak támogatása

40118400

40118400

42910720

B113

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

38762314

39587252

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

2692970

2737646

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

15500000

15500000

12256860

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

172168

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

50881737

52505524

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

3655839

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

20200843

20200843

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

B4

Működési bevételek

16670244

16670244

20301427

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

236220

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

250000

250000

B7

Felhalmozási célú átvet pénzeszközök

1485000

10466888

10466888

B8

Finanszírozási bevételek

58264996

86744234

93470217

Bevételek összesen

309115540

393384554

422349743

2. 2021. évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

Szakmár Község Önkormányzat

2021.évi működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások előirányzatai

II. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

B111

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

67008141

67008141

67216202

B111

Település - üzemeltetés

14559037

14559037

14661357

B111

Egyéb önkormányzati

8000000

8000000

8000000

B111

2020. december havi bérkompenzáció

0

4851

0

B111

Lakott területekkel kapcsolatos feladatok támogatása

415650

415650

415650

B111

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

B111

Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen

89982828

89987679

90293209

B112

Óvoda bértámogatása

35443200

35443200

38011500

B112

Óvoda működésének támogatása

4675200

4675200

4899220

B112

Köznevelési feladatok összesen

40118400

40118400

42910720

B113

Szociális étkeztetés

2123520

2123520

2432520

B113

Házi segítségnyújtás

2541000

2541000

3440012

B113

Falugondnoki vagy tanyagondnoki

4479000

4479000

4572000

B113

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

9151000

9151000

9151000

B113

Gyermekétkeztetés - dolgozók bértámogatása

9408960

9408960

10254600

B113

Gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

10628486

10628486

9592948

B113

Intézményen kívüli szünidei étkeztetés

430348

430348

144172

B113

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogtása

38762314

38762314

39587252

B114

Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás

2692970

2692970

2737646

B114

Kulturális feladatainak támogatása

2692970

2692970

2737646

B115

Működési célú központosítot előirányzatok - HIPA támogatás

15500000

15500000

12256860

B115

Működési célű központosított előírányzatok

15500000

15500000

12256860

B116

2020. évi elszámolás miatti pótigény

0

0

172168

B116

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

172168

B16

Működési célú támogtás - egyéb fejezeti

0

650000

1650000

B1605

Társadalombiztosítási Alaptól

11800000

11800000

11882100

B1606

Elkülönített állami pénzalapoktól

5343941

27316890

26353368

B1607

Helyi Önkormányzatoktól

11114847

11114847

12620056

B16

Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

28258788

50881737

52505524

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

3655839

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3655839

3655839

B25

Felhalmozási célú támogatás - egyéb fejezeti

0

19068003

19068003

B25

Felhalmozási célú - eu források

0

0

0

B25

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

1132840

1132840

B25

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

20200843

20200843

Támogatások összesen

215315300

261799782

264320061

3. 2021. évi saját bevételek előirányzatai

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi saját bevételek előirányzatai

II. számú módosítás

2.3. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

B343

Vagyoni típusú adók /kommunális adó

1700000

1773406

1907017

B351

Értékesítési és forgalmi adók/iparűzési adó

15500000

15500000

31177073

B354

Gépjárműadók

0

0

0

B355

Egyéb szolgáltatási adók

0

0

0

B35

Termékek és szolgáltatások adói

17200000

17273406

33084090

B36

Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

15000

B36

Szabálysértési bírságok

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /pótlék, bírság, talajterhelési adó/

180000

180000

205840

B36

Egyéb közhatalmi bevételek /igazgatási szolg díj, pótlék, bírság/

180000

180000

220840

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

B402

Szállásdíj - Óbánya

4000000

4000000

2754516

B402

Szállásdíj- Harkány

300000

300000

564381

B402

Konyhai vendéglátás - vendég

0

0

0

B402

Konyhai vendéglátás - alkalmazott

0

0

0

B402

Konyha bérbeadás

0

0

7874

B402

Művelődési ház bérleti díja

100000

100000

16535

B402

Piaci helypénz

150000

150000

153558

B402

Sírhely, ravatalozó használati díj

230000

230000

1258901

B402

Egyéb szolgáltatások (lakások, egyéb helységeg bérleti díja)

596000

596000

1100134

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5376000

5376000

5855899

B403

Közvetített szolg bevétele áh kívülről

1182180

1182180

885885

B403

Közvetített szolg bevétele áh belülről

150000

150000

130491

B403

Közvetített szolgáltatások

1332180

1332180

1016376

B404

Önkormányzati

360000

360000

0

B404

Földek bérleti díja

1100000

1100000

1011626

B404

Vízmű-eszközhasználat

70000

70000

73000

B404

Tulajdonosi bevételek / bérleti díjak/

1530000

1530000

1084626

B405

Étkezés Óvoda

0

0

0

B405

Étkezés Iskola

0

0

0

B405

Szoc. étkezés

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

B406

Kiszámlázott áfa

901064

901064

1227900

B407

Áfa visszatérítés

7510000

7510000

11013000

B408

Kamatbevételek

1000

1000

60

B410

Költségek visszatérítése

0

0

99000

B411

Egyéb működési bevételek

20000

20000

4566

B4

Működési bevételek

16670244

16670244

20301427

B5

Tárgyi eszköz értékesítése

0

0

236220

B65

Egyéb működési c átvett pénzeszköz vállalkozástól

0

250000

250000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése áh kívülről

1485000

1485000

1485000

B75

Egyéb felhalmozásicélú átvett pénzeszközök

0

8981888

8981888

B813

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

58264996

86744234

86744234

B816

Megelőlegezések

0

0

6725983

Saját bevételek összesen

93800240

131584772

158029682

Összes bevétel

309115540

393384554

422349743”

3. melléklet

3. melléklet

1. 2021. évi kiadási előirányzatok

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi kiadási előirányzatok

II. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

20219603

37397235

36483901

K1103

Céljuttatás, projekt prémium

0

0

827068

K1107

Béren kívüli juttatás

521740

521740

521740

K1109

Közlekedési költségtérítés

49440

231267

208544

K1113

Egyéb személyi juttatások

130000

175745

93557

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

20920783

38325987

38134810

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

9407629

10205365

12598765

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

1288000

1288000

1393000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

57875

477475

736316

K12

Külső személyi juttatások

10753504

11970840

14728081

K1

Személyi juttatások

31674287

50296827

52862891

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429969

6028095

6341013

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

200000

200000

99900

K27

Munkaadót terhelő szja

135331

135331

227487

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4765300

6363426

6668400

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok/Irodaszer, hajtó, kenőanyagok, munka-védőruha, egyéb

6481761

9529061

10205203

K31

Készletbeszerzés

6481761

9529061

10205203

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

507731

768833

1109760

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

209508

209508

200102

K32

Kommunikációs szolgáltatások

717239

978341

1309862

K331

Közüzemi díjak

6554960

7446513

4834723

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

28960

529354

550614

K334

Karbantartás kisjavítás

6762992

6762992

3775777

K335

Egyéb közvetített szolgáltatások

1332180

1332180

976364

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

648200

648200

826760

K337

Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak

2990444

2990444

1055260

K337

Egyéb szolgáltatások - hulladék, pénzügyi, egyéb

5525478

10213221

12760811

K33

Szolgáltatási kiadások

23843214

29922904

24780309

K341

Kiküldetések, propaganda

0

30000

6720

K342

Reklám, marketing

20000

20000

12000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

7545233

9484384

6720888

K352

Fizetendő áfa

0

0

0

K353

Egyéb kamatkiadások

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadások

424000

425932

633179

K35

Különféle befizetések és dologi kiadások /áfa/

7969233

9910316

7354067

K3

Dologi kiadások

39031447

50390622

43668161

K47

Intézményi ellátottak

0

0

0

K48

Rászorultságtól függő kedvezmények

0

0

0

K48

Települési támogatás

4600000

4600000

1790500

K48

Egyéb rendeletben megállapított juttatás

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi /RSZS, temetési, átmeneti/

4600000

4600000

1790500

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

1790500

K502

Elvonások és befizetések

0

15070

15070

K506

Egyéb működési c.t. áh belülre (Bursa, Társulások)

2700000

2700000

2072284

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /nonprofit szervezetek/

0

24820

45820

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /orvosok/

4800000

4800000

4800000

K512

Egyéb működési c.t áh kívülre /civil szervezetek/

1121000

1121000

500000

K513

Tartalék

13507986

24880772

61485969

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

68919143

K62

Ingatlanok beszerzése

0

14149458

25154546

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

521418

143173

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

2601544

2477688

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

4474554

6500362

K6

Beruházások

1978000

21746974

34275769

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

51739701

37009867

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

20636

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

13853621

9898672

K7

Felújítások

45826795

65593322

46929175

Költségvetési kiadások

150004815

232532833

255114039

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

6862261

6862261

K9152

Közös Hivatal

86799643

88054147

91244233

K9151

Óvoda

65448821

65935313

69129210

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

153989460

160373443

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

160851721

167235704

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

167235704

Kiadások összesen:

309115540

393384554

422349743

2. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Szakmár Község Önkormányzata

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2021. évi előirányzata II. számú módosítása

Adatok Ft

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

7

9457629

1525267

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3536699

540716

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3158435

490905

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú

3

1132846

85880

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi

17

3906168

303137

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

33

31674287

4765300

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

I.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

7

10674965

1648916

011130

Diákmunka

14

1757700

272440

081071

Üdülői szolgáltatások

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

1

6424759

1196365

107052

Házi segítségnyújtás

2

3538299

540964

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3459751

537609

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3161035

491308

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020

3

1129949

88777

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2020

17

3906168

303137

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021

4

3744544

283410

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2021

15

11901657

915079

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

2000

Összesen

66

50296827

6363426

Kormányzati funkciók

Megnevezés

Létszám /fő/

K1 Személyi juttatások

K2 Járulékok

II.számú módosítás

011130

Igazgatási feladatok

7

13327206

2023251

011130

Diákmunka

14

1757700

272440

081071

Üdülői szolgáltatások

0

105000

274

074031

Egészségügyi gondozás

1

6265418

1067048

107052

Házi segítségnyújtás

2

3619543

553556

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

3685315

572217

082092

Könyvtári szolgáltatás

1

3261411

506527

072311

Fogorvosi alapellátás

1

598000

83421

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2020

3

1124938

88777

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2020

17

3852081

298704

041233

Közfoglalkoztatás-Hosszú 2021

4

3489147

291525

041237

Közfoglalkoztatás-Helyi 2021

15

11777132

908859

066020

Város és községgazdálkodás

0

0

1801

Összesen

66

52862891

6668400

3. 2021. évi dologi kiadásk előirányzatai kormányzati funkciónként

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi dologi kiadások előirányzatai kormányzati funkciónként

II. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

Eredeti ei

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

4151952

8000

1890081

7502465

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

67068

3634668

12000

884808

4978860

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

292526

0

82080

449030

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

953064

0

263814

1392090

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2213932

0

690612

3008476

064010

Közvilágítás

0

0

3204000

0

810000

4014000

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

59700

1834088

0

593640

2818136

081030

Sportlétesítmények

37800

0

240996

0

70414

349210

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2000000

2000000

Összesen

6481761

717239

23843214

20000

7969233

39031447

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

I.sz. módosítás

011130

Igazgatási feladatok

1084033

368399

6570089

8000

2177490

10208011

081071

Üdülői szolgáltatások

380316

230788

3843336

12000

959838

5426278

074031

Egészségügyi gondozás

15120

59304

295821

30000

82080

482325

107052

Házi segítségnyújtás

0

27000

0

0

0

27000

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

870000

55044

247244

0

388632

1560920

082092

Könyvtári szolgáltatás

94488

80724

2996839

0

815314

3987365

041237

Közfoglalkoztatás

3031300

0

0

0

818451

3849751

013320

Köztemető fenntartása

525192

0

991600

0

405204

1921996

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

103932

0

2576143

0

788409

3468484

064010

Közvilágítás

0

0

3455389

0

875180

4330569

066010

Zölderület kezelés

188976

0

1188976

0

372048

1750000

045160

Közút

51972

0

2033072

0

562962

2648006

066020

Város községgazdálkodás

330708

157082

1894088

0

635036

3016914

081030

Sportlétesítmények

37800

0

243582

0

70414

351796

091140

Óvoda működése

0

0

48000

0

0

48000

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

448200

0

121020

569220

072311

Fogorvosi alapellátás

0

0

5000

0

1350

6350

045150

Egyéb szállítmányozás

1299224

0

329216

0

427568

2056008

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

16000

0

0

16000

107051

Szociális étkeztetés

0

0

6000

0

0

6000

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

180

0

0

180

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

4500

0

0

4500

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1500000

0

0

0

405000

1905000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

16000

2729629

4320

2749949

Összesen

9529061

978341

29922904

50000

9910316

50390622

Kormányzati funkció

Megnevezés

K31 Készletbeszerzés

K32 Kommunikációs szolgáltatások

K33 Szolgáltatási kiadások

K34 Kiküldetés/Reklám

K35 Különféle befizetések

Összesen

II.sz. módosítás

011130

Igazgatási feladatok

1061459

685831

5687385

0

1455280

8889955

081071

Üdülői szolgáltatások

431830

308713

2174083

12000

473338

3399964

074031

Egészségügyi gondozás

48826

52480

437713

6720

123878

669617

107052

Házi segítségnyújtás

56851

27000

0

0

15349

99200

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

1047146

50960

347059

0

369548

1814713

082092

Könyvtári szolgáltatás

259850

78140

2864544

0

622139

3824673

041237

Közfoglalkoztatás

3208534

0

0

0

801506

4010040

013320

Köztemető fenntartása

467165

0

1652272

0

433495

2552932

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

7882

0

1107695

0

284347

1399924

064010

Közvilágítás

0

0

2892631

0

756423

3649054

066010

Zölderület kezelés

594558

0

0

0

139133

733691

045160

Közút

246700

0

1843500

0

228610

2318810

066020

Város községgazdálkodás

506670

66738

1004585

0

371504

1949497

081030

Sportlétesítmények

60793

0

418801

0

120914

600508

091140

Óvoda működése

0

0

47387

0

0

47387

072111

Háziorvosi alapellátás

0

0

550828

0

28098

578926

072311

Fogorvosi alapellátás

6519

0

6750

0

3111

16380

045150

Egyéb szállítmányozás

922170

0

265222

0

324459

1511851

090615

Intézményi gyermekétkeztetés

0

0

21380

0

0

21380

107051

Szociális étkeztetés

0

0

8478

0

0

8478

104034

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

369

0

0

369

049010

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek

0

0

6635

0

0

6635

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

1252250

0

0

0

338107

1590357

053010

Környezetszennyezés igazgatása

40000

1542992

457808

2040800

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

26000

1900000

7020

1933020

Összesen

10205203

1309862

24780309

18720

7354067

43668161

4. 2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi ellátottak pénzbeni juttatásai és egyéb működési kiadások előirányzatai

II. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K47

Intézményi ellátottak /Bursa/

0

0

0

K48

Egyéb szociális támogatások

4600000

4600000

1790500

K4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

1790500

K502

Előző évi elszámolási különbözet

0

15070

15070

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (bursa, Társulások)

2700000

2700000

2072284

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /orvosok, nonprofit szervezetek/

5921000

5945820

5345820

K513

Tartalék

13507986

24880772

61485969

K5

Egyéb működési célú kiadások

22128986

33541662

68919143

Megnevezés

Eredeti eir

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Kormányzati funkció

K4

K5

K4

K5

K4

K5

011130

Igazgatási feladatok

8507988

19905594

61510789

081071

Üdülői szolgáltatások

074031

Egészségügyi gondozás

107052

Házi segítségnyújtás

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

21000

21000

21000

082092

Könyvtári szolgáltatás

összesített

Közfoglalkoztatás

összesített

Étkeztetési feladatok

013320

Köztemető fenntartása

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

064010

Közvilágítás

066010

Zölderület kezelés

045160

Közút

066020

Város községgazdálkodás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

4999998

4999998

081030

Sportlétesítmények

1000000

1000000

300000

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

15070

15070

018030

Finanszírozási műveletek

2800000

2800000

2272284

072390

Fogorvos finanszírozás

4800000

4800000

4800000

103010

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

106020

Lakásfenntartási támogatások

107060

Egyéb szociális és természetbeni ellátások

4600000

4600000

1790500

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Összesen

4600000

22128986

4600000

33541662

1790500

68919143

5. 2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi beruházások, felújítások, finanszírozási kiadások előirányzatai

II. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K62

Ingatlanok beszerzése

0

14149458

25154546

K63

Informatikai eszközök beszerzése

400000

521418

143173

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1157480

2601544

2477688

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

420520

4474554

6500362

K6

Beruházások

1978000

21746974

34275769

K71

Ingatlanok felújítása

36084091

51739701

37009867

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

20636

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

9742704

13853621

9898672

K7

Felújítások

45826795

65593322

46929175

K912

Belföldi értékpapírok vásárlása - befektetési jegy

0

0

0

K914

Áh belüli megelőlegezések visszafizetése

6862261

6862261

6862261

K9151

Óvoda

65448821

65935313

69129210

K9152

Közös Hivatal

86799643

88054147

91244233

K915

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

152248464

153989460

160373443

K916

Pénzeszköz betétként elhelyezése

0

0

0

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

159110725

160851721

167235704

K9

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

167235704

Eredeti eir

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

0

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

708000

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

0

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

0

0

0

0

összesített

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

0

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

0

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

0

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

152248464

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

45826795

0

0

Összesen:

1978000

45826795

0

159110725

I.sz. módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

10136576

5594902

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

1035710

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

70500

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

133792

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1132840

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

166620

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

700000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

1270000

103588

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

153989460

072390

Fogorvos finanszírozás

0

0

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7100936

59894832

0

0

Összesen:

21746974

65593322

0

160851721

II.sz. módosítás

Kormányzati funkció

Megnevezés

K6 Beruházások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadásások

K9 Finanszírozási kiadások

011130

Igazgatási feladatok

10151215

0

0

0

081071

Üdülői szolgáltatások

948258

0

0

0

074031

Egészségügyi gondozás

70500

0

0

0

107052

Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

107055

Tanyagondnoki szolgáltatás

0

0

0

0

082092

Könyvtári szolgáltatás

133792

0

0

0

041237

Közfoglalkoztatás

1132840

0

0

0

összesített

Étkeztetési feladatok

0

0

0

0

013320

Köztemető fenntartása

10719510

0

0

0

013350

Vagyonnal kapcsolatos gazdálkodás

3700000

0

0

0

064010

Közvilágítás

0

0

0

0

066010

Zölderület kezelés

0

0

0

0

045160

Közút

0

0

0

0

066020

Város községgazdálkodás

350451

822380

0

0

081030

Sportlétesítmények

0

0

0

0

018010

Elszámolás a központi ktgvetéssel

0

0

0

6862261

018030

Finanszírozási műveletek

0

0

0

160373443

072390

Fogorvos finanszírozás

15270

0

0

0

053010

80000

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

7053933

46026795

0

0

Összesen:

34275769

46929175

0

167235704”

4. melléklet

4. melléklet

Szakmár Község Önkormányzat

2021. évi finanszírozott intéményeinek előírányzatai

II. számú módosítás

4. számú melléklet

Adatok Ft-ban

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

Megnevezés

Eredeti eir

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

Személyi juttatások

43717922

43717922

44448030

Munkaadót terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó

6717827

6717827

6794708

Dologi kiadások

24540693

24693721

27115933

Tartalék

0

0

0

Beruházások

1270000

1603464

3580470

Összesen:

76246442

76732934

81939141

Bevételek

Támogatás 11,32 fő

Bevételek

Kiadások

Hozzájárulás 11,32 fő

Támogatás 11,32 fő

Bevételek

Kiadások

Hozzájárulás 11,32 fő

Támogatás 11,32 fő

Bevételek

Kiadások

Hozzájárulás 11,32 fő

Szakmár

20759367

5000

29751378

8987011

20759367

5000

29953406

9189039

20759367

5000

30629810

9865443

Öregcsertő

12880510

3338235

19392241

3173496

12880510

3338235

19597996

3379251

12880510

3338235

21160114

4941369

Újtelek

6557351

1692906

10348068

2097811

6557351

1692906

10969150

2718893

6557351

1692906

11383449

3133192

Homokmégy

21779772

0

27312956

5533184

21779772

0

27538595

5758823

21779772

0

28073406

6293634

Összesen

61977000

5036141

86804643

19791502

61977000

5036141

88059147

21046006

61977000

5036141

91246779

24233638

Kiadások

Hivatal költsége

Jegyző költsége

Összesen

Hivatal költsége

Jegyző költsége

Összesen

Hivatal költsége

Jegyző költsége

Összesen

Szakmár

25035531

4715847

29751378

25204804

4748602

29953406

25945846

4683964

30629810

Öregcsertő

16466211

2926030

19392241

16651644

2946352

19597996

18253867

2906247

21160114

Újtelek

8858453

1489615

10348068

9469189

1499961

10969150

9903905

1479544

11383449

Homokmégy

22365306

4947650

27312956

22556581

4982014

27538595

23159207

4914199

28073406

Összesen

72725501

14079142

86804643

73882218

14176929

88059147

77262825

13983954

91246779

Lakosok számának alakulása

Szakmár

1241

Öregcsertő

770

Újtelek

392

Homokmégy

1302

Összesen

3705

A Jegyző költsége és a hivatal működésére kapott támogatás a lakosságszám arányában került megosztásra.

5. melléklet

5. melléklet

1. Kötelező feladatok

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetése II. számú módosítása

Létszám 16 fő

Kötelező feladatok

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

39918399

39865411

38661959

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

700000

2105264

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1695655

1695655

1641307

K1109

Közlekedési költségtérítés

353868

353868

388917

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200000

252988

301556

K11

Személyi juttatások

42867922

42867922

43099003

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

850000

1266000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

83027

K12

Külső személyi juttatások

850000

850000

1349027

K1

Személyi juttatások

43717922

43717922

44448030

K21

Szociális hozzájárulási adó

6461082

6461082

6488859

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

41528

K27

Munkaadót terhelő szja

256745

256745

264321

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

6717827

6717827

6794708

K311

Szakmai anyagok

16692

30392

32144

K312

Élelmiszer

12285940

12285940

14793332

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1721936

1798236

1457749

K31

Készletbeszerzés

14024568

14114568

16283225

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

291492

321512

295926

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

67800

70950

70693

K32

Kommunikációs szolgáltatások

359292

392462

366619

K331

Közüzemi díjak

1409892

1726318

1280518

K333

Bérleti és lízingdíj

0

230000

230000

K334

Karbantartás, kisjavítás

1950953

1701676

1622821

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

945

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

1324687

1010459

1429818

K33

Szolgáltatási kiadások

4685532

4669398

4563157

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

K351

Működési áfa

3795250

3841242

3770571

K352

Fizetendő áfa

1671000

1671000

2126000

K355

Egyéb dologi kiadás

5051

5051

6361

K35

Egyéb dologi kiadás

5471301

5517293

5902932

K3

Dologi kiadások

24540693

24693721

27115933

K513

Tartalék

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

10315

94296

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

1252254

2914183

K67

Beruházási áfa

270000

340895

571991

K6

Beruházások összesen

1270000

1603464

3580470

Költségvetési kiadások összesen

76246442

76732934

81939141

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

3824790

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

6258218

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

2722503

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

1

B411

Egyéb működési bevételek

2621

2621

4419

B4

Működési bevételek

10797621

10797621

12809931

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - támogatások

59184953

59184953

60400811

2123520

2123520

2500090

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

430348

536164

171814

3710000

4090676

6056495

B816

Intézményfinanszírozás összesen

65448821

65935313

69129210

Költségvetési bevételek összesen

76246442

76732934

81939141

2. Köznevelés

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetés II.számú módosítása

Létszám 8 fő munkaviszony / 3 fő megbízási szerződés /1 fő csed-gyed

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Kötelező

I.sz.módostás Kötelező

II.sz.módostás Kötelező

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

26916799

26863811

26254799

K1103

Céljuttatás, projektprémium

700000

700000

1278196

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043480

1043480

1043480

K1109

Közlekedési költségtérítés

205000

205000

195444

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100000

152988

220083

K11

Személyi juttatások

28965279

28965279

28992002

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

850000

850000

1266000

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

83027

K12

Külső személyi juttatások

850000

850000

1349027

K1

Személyi juttatások

29815279

29815279

30341029

K21

Szociális hozzájárulási adó

4429237

4429237

4423958

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

41528

K27

Munkaadót terhelő szja

157858

157858

173709

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

4587095

4587095

4639195

K311

Szakmai anyagok

16692

30392

32144

K312

Élelmiszer

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

707876

784176

1457749

K31

Készletbeszerzés

724568

814568

1489893

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

50076

50076

25050

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

37800

40950

49871

K32

Kommunikációs szolgáltatások

87876

91026

74921

K331

Közüzemi díjak

757884

988374

609295

K333

Bérleti és lízingdíj

0

230000

230000

K334

Karbantartás, kisjavítás

580874

430874

839002

K335

Közvetítet szolgáltatások

0

945

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

610712

290712

535528

K33

Szolgáltatási kiadások

1949470

1940905

2213825

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

K351

Működési áfa

711856

733087

794870

K352

Fizetendő áfa

0

0

0

K355

Egyéb dologi kiadás

2363

2363

3752

K35

Egyéb dologi kiadás

714219

735450

798622

K3

Dologi kiadások

3476133

3581949

4577261

K513

Tartalék

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1000000

1000000

1523148

K67

Beruházási áfa

270000

270000

206050

K6

Beruházások összesen

1270000

1270000

1729198

Költségvetési kiadások összesen

39148507

39254323

41286683

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

B405

Ellátási díjak

0

0

0

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

1

B411

Egyéb működési bevételek

1000

1000

4419

B4

Működési bevételek

1000

1000

4420

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Köznevelési támogatás

39147507

39147507

41282263

Intézményfinanszírozás - Saját kiegészítés

0

105816

B816

Intézményfinanszírozás összesen

39147507

39253323

41282263

Költségvetési bevételek összesen

39148507

39254323

41286683

3. Étkeztetés

Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője

2021. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám 5 fő

Étkeztetés

2.2. számú melléklet

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat Megosztandó

I.sz.módosítás Megosztandó

II.sz.módosítás Megosztandó

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13001600

13001600

12407160

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

827068

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

652175

652175

597827

K1109

Közlekedési költségtérítés

148868

148868

193473

K1113

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

81473

K11

Személyi juttatások

13902643

13902643

14107001

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

Személyi juttatások

13902643

13902643

14107001

K21

Szociális hozzájárulási adó

2031845

2031845

2064901

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

98887

98887

90612

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2130732

2130732

2155513

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

K312

Élelmiszer

12285940

12285940

14793332

K312

Üzemeltetési anyagok-egyéb

1014060

1014060

K31

Készletbeszerzés

13300000

13300000

14793332

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

241416

271436

270876

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

30000

30000

20822

K32

Kommunikációs szolgáltatások

271416

301436

291698

K331

Közüzemi díjak

652008

737944

671223

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

1370079

1270802

783819

K335

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások

713975

719747

894290

K33

Szolgáltatási kiadások

2736062

2728493

2349332

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

K351

Működési áfa

3083394

3108155

2975701

K352

Fizetendő áfa

1671000

1671000

2126000

K355

Egyéb dologi kiadás

2688

2688

2609

K35

Egyéb dologi kiadás

4757082

4781843

5104310

K3

Dologi kiadások

21064560

21111772

22538672

K513

Tartalék

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

10315

94296

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

252254

1391035

K67

Beruházási áfa

0

70895

365941

K6

Beruházások összesen

0

333464

1851272

Költségvetési kiadások összesen

37097935

37478611

40652458

B16

Egyéb működési célú támogatások áh belül

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3000000

3000000

3824790

B405

Ellátási díjak

5500000

5500000

6258218

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2295000

2295000

2722503

B407

Áfa visszatérítés

0

0

0

B408

Egyéb járó kamatok

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

1621

1621

0

B4

Működési bevételek

10796621

10796621

12805511

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

B816

Intézményfinanszírozás - Gyermekétkeztetés

20037446

20037446

19118548

Intézményfinanszírozás - Szociális étkeztetés

2123520

2123520

2500090

Intézményfinanszírozás - Szünidei étkeztetés

430348

430348

171814

Intézményfinanszírozás - saját kiegészítés

3710000

4090676

6056495

B816

Intézményfinanszírozás összesen

26301314

26681990

27846947

Költségvetési bevételek összesen

37097935

37478611

40652458”

6. melléklet

6. melléklet

1. Kötelező feladatok

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetés II. számú módosítás

Létszám: 18 fő

Kötelező feladatok

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I. számú módosítás

II. számú módosítás 011130

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

63719400

63719400

63404822

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

647776

4365639

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

4956511

4956511

4739120

K1109

Közlekedési költségtérítés

710808

710808

698267

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300000

405000

222500

K11

Személyi juttatások

70256719

71009495

74000348

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

97111

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

97111

K1

Személyi juttatások

70256719

71009495

74097459

K21

Szociális hozzájárulási adó

10025872

10142552

10643639

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

734709

734709

726708

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

10760581

10877261

11370347

K311

Szakmai anyagok

0

59000

145456

K312

Üzemeltetési anyagok

673076

489845

415590

K31

Készletbeszerzés

673076

548845

561046

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1294799

1338121

1074471

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

466776

476229

358286

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1761575

1814350

1432757

K331

Közüzemi díjak

853152

984653

875906

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

196856

195912

115600

K337

Egyéb szolgáltatások

1165278

1346726

1444291

K33

Szolgáltatási kiadások

2215286

2527291

2435797

K341

Kiküldetések, propaganda

208000

285900

359460

K351

Működési áfa

917406

984005

776353

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

4570

K35

Egyéb dologi kiadás

929406

996005

780923

K3

Dologi kiadások

5787343

6172391

5569983

K63

Informatikai eszközök

0

0

180079

K67

Beruházási áfa

0

0

28911

K6

Beruházások összesen

0

0

208990

Költségvetési kiadások összesen

86804643

88059147

91246779

B408

Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

5000

5000

2546

B816

Központi, irányítószervi támogatás

86799643

88054147

91244233

Költésgvetési bevételek összesen

86804643

88059147

91246779

2. Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Szakmár

2021. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám: 6 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

Eredeti előirányzatok

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

Eredeti előirányzat

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

326614

326614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

440002

440002

K331

Közüzemi díjak

500004

500004

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

560394

560394

K33

Szolgáltatási kiadások

1139138

1139138

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

394578

394578

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

406578

406578

K3

Dologi kiadások

2468382

0

0

2468382

Költségvetési kiadások összesen

23093745

970893

970893

25035531

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

I.sz.módosítás

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

I. sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15353400

840600

840600

17034600

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1565214

1565214

K1109

Közlekedési költségtérítés

333000

333000

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

100000

100000

K11

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

K1

Személyi juttatások

17921614

840600

840600

19602814

K21

Szociális hozzájárulási adó

2487775

130293

130293

2748361

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

215974

215974

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2703749

130293

130293

2964335

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

314664

314664

K31

Készletbeszerzés

314664

314664

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

333614

333614

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

122837

122837

K32

Kommunikációs szolgáltatások

456451

456451

K331

Közüzemi díjak

601257

601257

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

78740

78740

K337

Egyéb szolgáltatások

576256

576256

K33

Szolgáltatási kiadások

1256253

1256253

K341

Kiküldetések, propaganda

168000

168000

K351

Működési áfa

430287

430287

K355

Egyéb dologi kiadás

12000

12000

K35

Egyéb dologi kiadás

442287

442287

K3

Dologi kiadások

2637655

0

0

2637655

Költségvetési kiadások összesen

23263018

970893

970893

25204804

Megnevezés

Hivatal

Étkeztetés

Köznevelés

Összesen

II.sz.módosítás

Kötelező 011130

Kötelező - felosztandó

Kötelező 011140

II.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

13201841

1620600

1620600

16443041

K1103

Céljuttatás, projektprémium

1691724

1691724

K1106

Jubileumi jutalom

570000

570000

K1107

Béren kívüli juttatások

1413040

1413040

K1109

Közlekedési költségtérítés

356208

356208

K11139

Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

15000

15000

K11

Személyi juttatások

17247813

1620600

1620600

20489013

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

41619

41619

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

K12

Külső személyi juttatások

41619

41619

K1

Személyi juttatások

17289432

1620600

1620600

20530632

K21

Szociális hozzájárulási adó

2404439

251196

251196

2906831

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

217052

217052

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2621491

251196

251196

3123883

K311

Szakmai anyagok

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

245699

245699

K31

Készletbeszerzés

245699

245699

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

215045

215045

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

K32

Kommunikációs szolgáltatások

328433

328433

K331

Közüzemi díjak

545633

545633

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18900

18900

K337

Egyéb szolgáltatások

458032

458032

K33

Szolgáltatási kiadások

1022565

1022565

K341

Kiküldetések, propaganda

190093

190093

K351

Működési áfa

327481

327481

K355

Egyéb dologi kiadás

4570

4570

K35

Egyéb dologi kiadás

332051

332051

K3

Dologi kiadások

2118841

0

0

2118841

K63

Informatikai eszközök

143579

143579

K67

Beruházási áfa

28911

28911

K6

Beruházások összesen

172490

0

0

172490

Költségvetési kiadások összesen

22202254

1871796

1871796

25945846

3. Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Öregcsertő

2021. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám: 3 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12021000

12021000

11986909

K1103

Céljuttatás, projektpréium

0

150376

1378363

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1043476

1043476

978259

K1109

Közlekedési költségtérítés

152808

152808

128264

K11139

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

20000

K11

Személyi juttatások

13267284

13417660

14491795

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

27746

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

27746

K1

Személyi juttatások

13267284

13417660

14519541

K21

Szociális hozzájárulási adó

1874663

1897971

2078324

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

160064

160064

150228

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2034727

2058035

2228552

K311

Szakmai anyagok

0

0

4476

K312

Üzemeltetési anyagok

339516

153225

149793

K31

Készletbeszerzés

339516

153225

154269

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

137748

229748

237018

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

99996

100000

77488

K32

Kommunikációs szolgáltatások

237744

329748

314506

K331

Közüzemi díjak

88080

96725

85730

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

18900

18900

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítással)

260552

375950

569231

K33

Szolgáltatási kiadások

388004

491575

673861

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

124488

K351

Működési áfa

198936

201401

202150

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

198936

201401

202150

K3

Dologi kiadások

1164200

1175949

1469274

K63

Informatikai eszközök

0

0

36500

K67

Beruházási áfa

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

36500

Költségvetési kiadások összesen

16466211

16651644

18253867

4. Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Újtelek

2021. évi költségvetés II.számú módosítása

Létszám: 2 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.módosítás

II.sz.módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6308400

6308400

6308400

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

497400

1145176

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

521738

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

80000

80000

85695

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

0

K11

Személyi juttatások

6960138

7457538

8061009

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

Személyi juttatások

6960138

7457538

8061009

K21

Szociális hozzájárulási adó

988113

1065210

1157681

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

80740

80740

80561

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1068853

1145950

1238242

K311

Szakmai anyagok

0

0

0

K312

Üzemeltetési anyagok

0

0

598

K31

Készletbeszerzés

0

0

598

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

186600

193412

120827

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

140004

140004

52772

K32

Kommunikációs szolgáltatások

326604

333416

173599

K331

Közüzemi díjak

265068

286671

244543

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

39372

18900

K337

Egyéb szolgáltatások

63778

63966

74281

K33

Szolgáltatási kiadások

368218

390009

337724

K341

Kiküldetések, propaganda

0

0

0

K351

Működési áfa

134640

142276

92733

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

134640

142276

92733

K3

Dologi kiadások

829462

865701

604654

K63

Informatikai eszközök

0

0

0

K67

Beruházási áfa

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

8858453

9469189

9903905

5. Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Homokmégy

2021. évi költségvetés II. számú módosítása

Létszám: 5 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz.módosítás

II.sz.módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

17676000

17676000

18040644

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

150376

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

1304345

1304345

1304345

K1109

Közlekedési költségtérítés

95000

95000

87900

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

155000

150000

K11

Személyi juttatások

19125345

19230345

19733265

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

27746

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

27746

K1

Személyi juttatások

19125345

19230345

19761011

K21

Szociális hozzájárulási adó

2747530

2763805

2842864

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

195655

195655

195650

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

2943185

2959460

3038514

K311

Szakmai anyagok

K312

Üzemeltetési anyagok

3060

3658

K31

Készletbeszerzés

0

3060

3658

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

123624

43136

24820

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

K32

Kommunikációs szolgáltatások

123624

43136

24820

K331

Közüzemi díjak

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

39372

58900

58900

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

116776

166776

233527

K33

Szolgáltatási kiadások

156148

225676

292427

K341

Kiküldetések, propaganda

0

77900

35562

K351

Működési áfa

17004

17004

3215

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

17004

17004

3215

K3

Dologi kiadások

296776

366776

359682

K63

Informatikai eszközök

0

0

0

K67

Beruházási áfa

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

22365306

22556581

23159207

6. Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző

Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal - Jegyző

2021. évi költségvetés II. számú módosítása

2 fő

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10679400

10679400

10625828

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

0

K1107

Béren kívüli juttatások

521738

521738

521738

K1109

Közlekedési költségtérítés

50000

50000

40200

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

50000

50000

37500

K11

Személyi juttatások

11301138

11301138

11225266

K121

Válaszott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

K122

Egyéb jogviszonyban állók juttatásai - megbízási díjak

0

0

0

K123

Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció

0

0

0

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

Személyi juttatások

11301138

11301138

11225266

K21

Szociális hozzájárulási adó

1667205

1667205

1657939

K23

Korkedvezményes biztosítási járulék

0

0

0

K24

Egészségügyi hozzájárulási adó

0

0

0

K25

Táppénzhozzájárulás

0

0

0

K27

Munkaadót terhelő szja

82276

82276

83217

K2

Munkaadót terhelő járulékok, adók

1749481

1749481

1741156

K311

Szakmai anyagok

0

59000

140980

K312

Üzemeltetési anyagok

18896

18896

15842

K31

Készletbeszerzés

18896

77896

156822

K321

Informatikai szolgáltatás igénybevétele

520213

538211

476761

K322

Egyéb, kommunikációs szolgáltatások

113388

113388

114638

K32

Kommunikációs szolgáltatások

633601

651599

591399

K331

Közüzemi díjak

0

0

0

K333

Bérleti és lízingdíj

0

0

0

K334

Karbantartás, kisjavítás

0

0

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

0

0

K337

Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjjal)

163778

163778

109220

K33

Szolgáltatási kiadások

163778

163778

109220

K341

Kiküldetések, propaganda

40000

40000

9317

K351

Működési áfa

172248

193037

150774

K355

Egyéb dologi kiadás

0

0

0

K35

Egyéb dologi kiadás

172248

193037

150774

K3

Dologi kiadások

1028523

1126310

1017532

K63

Informatikai eszközök

0

0

0

K67

Beruházási áfa

0

0

0

K6

Beruházások összesen

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

14079142

14176929

13983954”

7. melléklet

7. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi felhalmozási és pénzügyi befektetések

bevételeinek és kiadásainak mérlege

Pályázatok

Adatok Ft-ban

2. számú módosítás

Humán szolgáltatások fejlesztése a kalocsai térségben EFOP-1.5.3-16-2017-00002

Működési költségek

19836633

22040703

Felhalmozási költségek

2204070

Támogatás

22040703

22040703

Önerő

0

2018-ra támogatási előleg

12950000

3708961

2018-ra elszámolt költség

9241039

2019-ben kiutalt támogatás

82621

-6633521

2019-re elszámolt költségek

6716142

2020-ban kiutalt támogatás

8530894

2688965

2020-ban elszámolt költségek

5841929

ki nem utalt támogatás / el nem költött / várható támogatás

477188

235595

Magyar Falu Program - Fogorvosi rendelő felújítása

Projekt költségvetése

26399403

26399403

2020-ban kiutalt támogatás

25913401

26399403

Önerő

486002

Magyar Falu Program - Művelődési ház felújítása

Projekt költségvetése

23364394

23364394

2020-ban kiutalt támogatás

18297161

23364394

Önerő

5067233

Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok

2020-ra tervezett kiadás

0

0

2020-ban kiutalt támogatás

4999998

4999998

Önerő

0

Közfoglalkoztatási programok tárgyi eszköz beszerzése

Felhalmozási kiadások

1132840

1132840

Felhalmozási támogatás

1132840

1132840

Önerő

0

Magyar Falu Program - Puskin utca felújítása

Felhalmozási kiadás

14068035

14718035

Működési kiadás

650000

Felhalmozási támogatás

14068035

14718035

Működési támogatás

650000

Önerő

0

JETA-Szabadidőpark

Felhalmozási kiadás

9979876

9979876

Felhalmozási támogatás

8981888

9979876

Önerő

997988

Magyar Falu Program - Temető térburkolat kialakítása

Felhalmozási kiadás

7100936

7100936

Felhalmozási támogatás

4999968

7100936

Önerő

2100968

Étkeztetés fejlesztés támogatása

Felhalmozási kiadás

5462253

5462253

Felhalmozási támogatás

3655839

5462253

Önerő

1806414

LEADER-Urnafalak

Felhalmozási kiadás

10213464

10213464

Felhalmozási támogatás

4654767

10213464

Önerő

5558697

8. melléklet

8. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2021. évi 3 éves pénzügyi terve

Működési bevételek és kiadások

Adatok: Ft-ban

II. számú módosítás

Megnevezés

2021

2021/I

2021/II

2022

2023

2024

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek

16670244

16670244

33113904

17170351

17685462

18216026

Közhatalmi bevételek

17380000

17453406

33304930

17901400

18438442

18991595

Önk. működési c. költségvetési támogatása

187056512

187061363

194683838

192668207

198448254

204401701

Működési c támogatások és átvett pénzeszközök

28258788

51131737

52755524

29106552

29979748

30879141

Működési célú bevét. összesen:

249365544

272316750

313858196

256846510

264551906

272488463

Személyi juttatások

31674287

50296827

52862891

32624516

33603251

34611349

Munkaadókat terhelő járulékok

4765300

6363426

6668400

4908259

5055507

5207172

Dologi kiadások

39031447

50390622

43668161

40202390

41408462

42650716

Ellátottak pénzbeni juttatásai

4600000

4600000

1790500

4738000

4880140

5026544

Finanszírozási kiadások

159110725

160851721

167235704

163884047

168800568

173864585

Műk. célú támogatások áh kív.

22128986

33541662

68919143

10489298

10803978

11128097

Működési célú kiadások összesen:

261310745

306044258

341144799

256846510

264551906

272488463

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Pénzmaradvány igénybevétele

58264996

86744234

86744234

0

0

0

Felhalmozási célú támogatás/átvett pénzeszköz/bevétel

1485000

34323570

34559790

0

0

0

Felhalm. célú bevételek összesen

59749996

121067804

121304024

0

0

0

Beruházások

1978000

21746974

38065229

0

0

0

Felújítások (ÁFA-val)

45826795

65593322

46929175

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

47804795

87340296

84994404

0

0

0

Önkormányzat bevételei összesen

309115540

393384554

435162220

256846510

264551906

272488463

Önkormányzat kiadásai összesen

309115540

393384554

426139203

256846510

264551906

272488463”

9. melléklet

9. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021 évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban

II. számú módosítás

Bevételek

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Összesen

Összesen

1. Intézményi működési bevételek

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

1389187

5020370

1389187

16670244

16670244

20301427

2. Közhatalmi bevételek

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

1454450

17305974

1454450

1454450

1454456

15680000

17453406

33304930

3. Önkormányztok működési célú költségvetési támogtásai

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

15588043

16489382

187056512

187061363

187957855

4. Működési célú támogatások, átvettt pénzeszközök

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

4260978

5884766

28258788

51131737

52755524

5. Felhalmozási bevételek

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

2860298

3096512

61449996

34323570

34559790

6. Finanszírozási bevételek

86744234

6725983

86744234

93470217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25552956

25552956

1,12E+08

25552956

25552956

25552956

25552956

25552956

41404480

25552956

29184139

35040286

309115540

393384554

422349743

Kiadások

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

Összesen

Összesen

1. Személyi juttatások

2639524

2639524

2639524

4582804

4582804

4582804

4582804

4782804

4782804

4782804

7348868

4915823

31674287

50296827

52862891

2. Munkaadókat terhelő járulékok

397108

397108

397108

574908

574908

574908

574908

574908

574908

574908

879882

572838

4765300

6363426

6668400

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639013

3639018

39031447

50390622

43668161

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai

149208

149208

149208

149208

149208

149208

149208

149208

149208

149208

149208

149212

4600000

4600000

1790500

5. Finanszírozási kiadások

13259227

13259227

13259227

13459227

13459227

13459227

13459227

13459227

13459227

13459227

13400223

19843211

159110725

160851721

167235704

6. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743262

5743261

22128986

33541662

68919143

7. Beruházási és Felújítási kiadások (ÁFA-val)

3983733

3983733

3983733

3983733

8983733

8983733

7983733

7983733

7983733

7983733

7983733

7383881

47804795

87340296

81204944

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29811075

29811075

29811075

32132155

37132155

37132155

36132155

36332155

36332155

36332155

39144189

42247244

309115540

393384554

422349743”

10. melléklet

10. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi adósságot keletkezetető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

II. számú módosítás

Adatok: Ft-ban

Megnevezés

Sor szám

Tárgyév

2021/I

2021/I

I. év

II. év

III. év

Átengedett közhatalmi bevételek

1

0

0

0

0

0

0

Helyi adók, adó jellegű bevételek

2

17200000

17273406

33084090

17716000

18247480

18794904

Díjak, pótlékok, bírságok

3

180000

180000

220840

185400

190962

196691

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

16670244

16670244

20537647

17170351

17685462

18216026

Saját bevételek ( 01-04)

5

34050244

34123650

53842577

35071751

36123904

37207621

Saját bevételek 50%-a

6

17025122

17061825

26921289

17535876

18061952

18603810

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség ( 08 )

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

8

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

9

Fizetési kötelezettség összesen ( 07+09)

10

0

0

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (06-10)

11

17025122

17061825

26921289

17535876

18061952

18603810”

11. melléklet

11. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

2021. évi engedélyezett létszámadatok

Adatok: Fő

Megnevezés

Létszám / fő

Létszám / fő

Létszám / fő

Önkormányzat

33

66

66

Igazgatási feladatok

7

7

7

- Polgármester

1

1

1

- Képviselők

6

6

6

Nyári diákmunkások

0

14

14

Üdülői szolgáltatások

0

0

1

Egészségügyi gondozás

1

1

1

Házi segítségnyújtás

1

1

1

Házi segítségnyújtás - megbízási szerződéssel

1

1

1

Tanyagondnoki szolgáltatás

1

1

1

Könyvtári szolgáltatás

1

1

1

Közfoglalkoztatás 2020

20

20

20

Közfoglalkoztatás 2021

0

19

18

Fogorvosi alapellátás - megbízási szerződéssel

1

1

1

Közös Hivatal

18

18

18

- Jegyző

2

2

2

- Szakmár

5

5

5

- Öregcsertő

3

3

3

- Újtelek

2

2

2

- Homokmégy

5

5

5

CSED/GYES/GYED

1

1

1

Óvoda

16

16

17

- Óvoda vezető

1

1

1

- Óvoda pedagógus

3

3

3

- Óvodai segítők

4

4

4

- Óvodai megbízási szerződéssel

2

2

3

- Óvoda Csed/Gyed

1

1

1

- Étkeztetési feladatok

5

5

5

Összesen

67

125

101”

12. melléklet

12. melléklet

Szakmár Község Önkormányzata

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Adatok: Ft-ban

Rovatok

Kiemelt előirányzatok megnevezése

Eredeti előirányzatok

I.sz. módosítás

II.sz. módosítás

Feladatok megbontása

Feladatok megbontása

Feladatok megbontása

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önkéntvállalt

Államigazgatási

Összesen

B1

Működési célú támogatások áh belülről

215315300

0

0

215315300

237943100

0

0

237943100

240463379

0

0

240463379

B2

Felhalmozási célú támogatások áh belülről

0

0

0

0

23856682

0

0

23856682

23856682

0

0

23856682

B3

Közhatalmi bevételek

17380000

0

0

17380000

17453406

0

0

17453406

33304930

0

0

33304930

B4

Működési bevételek

16670244

0

0

16670244

16670244

0

0

16670244

20301427

0

0

20301427

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

236220

0

0

236220

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

250000

0

0

250000

250000

0

0

250000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1485000

0

0

1485000

10466888

0

0

10466888

10466888

0

0

10466888

B8

Finanszírozási bevételek

58264996

0

0

58264996

86744234

0

0

86744234

93470217

0

0

93470217

B

Bevételek összesen:

309115540

0

0

309115540

393384554

0

0

393384554

422349743

0

0

422349743

Összesen

309115540

393384554

422349743

K1

Személyi juttatások

31674287

0

0

31674287

50296827

0

0

50296827

52862891

0

0

52862891

K2

Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4765300

0

0

4765300

6363426

0

0

6363426

6668400

0

0

6668400

K3

Dologi kiadások

39031447

0

0

39031447

50390622

0

0

50390622

43668161

0

0

43668161

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4600000

0

0

4600000

4600000

0

0

4600000

1790500

0

0

1790500

K5

Egyéb működési célú kiadások

19928986

1000000

1200000

22128986

31341662

1000000

1200000

33541662

68469143

450000

0

68919143

K6

Beruházások

1978000

0

0

1978000

21746974

0

0

21746974

34275769

0

0

34275769

K7

Felújítások

45826795

0

0

45826795

65593322

0

0

65593322

46929175

0

0

46929175

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

159110725

0

0

159110725

160851721

0

0

160851721

167235704

0

0

167235704

K

Kiadások összesen:

306915540

1000000

1200000

309115540

391184554

1000000

1200000

393384554

421899743

450000

0

422349743

Összesen

309115540

393384554

422349743