Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 02. 26

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

EBERGŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról

2022.02.26.

Ebergőc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdéseiben, továbbá a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 60 000 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult.

(2) Az illetménykiegészítés mértéke

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 15%-a

b) középfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 20%-a.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 25.