Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete

az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005.( X.24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 02. 15- 2018. 02. 15

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 6/2018 (II.14..) önkormányzati rendelete

az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005.( X.24.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről1

2018.02.15.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § . Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005.( X.24.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.

2. § . E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. február 16. napjával.