Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete

Zárszámadásról szóló rendelet módosítása és az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 07. 14- 2014. 07. 15

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete a zárszámadásról szóló rendelet módosítása és az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet módosításáról

2014.07.14.

Zalacsány község Önkormányzat Képviselőtestülete testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról szóló 4/2014. (IV. 08.) önkormányzati rendeletének 13. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Az állatartás helyi szabályairól szóló 14/2004.(IX.20.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezve.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.