Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 26 - 2022. 02. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.26.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.068.773 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.202.082 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.270.855 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-kettőszázhetvenmillió-nyolcszázötvenötezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.153.249 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 117.606 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.270.855 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-kettőszázhetvenmillió-nyolcszázötvenötezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.084.476 eFt-ban, azaz négymilliárd-nyolcvannégymillió-négyszázhetvenhatezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 3.655.371 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.535.633 eFt,

c) működési hiány: 880.262 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2021. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 1.413.402 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.617.616 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.204.214 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 1.882.775 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.185.998 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 1.951.527 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.201.722 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.084.476 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.084.476 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2021. évi összes bevétele és kiadása 9.270.855 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

17. melléklet

15. melléklet

18. melléklet