Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 03. 03

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.03.03.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének 35. § b) pont 2. alpontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottsága véleményének kikérésével, valamint Vértesboglár Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 46.380 Ft.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.