Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 05

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.03.03.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontja, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2)

6.

0233

volt szeméttelep

Kotlóhegy

35550

100

35550”

2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 32–39. sorral egészül ki:

(Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2)

32

037/1

erdő

Bicske

18304

0,7

126

33

037/23

szántó és fásított terület

Bicske

676047

1,6

10601

34

082/11

legelő

Vértesboglár

13013

5,8

751

35

2/2/A/2

buszváró (társasház)

Szabadság tér

21

100

21

36

1542

beépítetlen terület (építési telek)

Fecske utca

1435

100

1435

37

1979

kivett, beépítetlen terület (volt játszótér)

Szabadság tér

726

100

726

38

2840/2

kert és gazdasági épület

Bagóhegy I. dűlő

1012

100

1012

39

078/2

beépítetlen terület

külterület

6000

100

6000”

2. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

66.

9

közpark (volt Bagóház és Csóra ház)

Szabadság tér

3557

100

3557”

2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 107. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

107.

579

József A. utca

József A. utca

5746

100

5746”

3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 141. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

141.

899

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

3085

100

3085”

4. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 240. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

240.

2717/4

Zártkerti út

Kotlóhegy

995

100

995”

5. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 281–285. sorral egészül ki:

281

0171/1

út

1128

100

1128

282

0173/8

út

1775

100

1775

283

2/1

közterület

Szabadság tér

12115

100

12115

284

918/3

út

696

100

696

285

1724/3

út

154

100

154”

3. melléklet

1. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

10.

12/2

Ébner-ház

Kossuth u. 4.

512

100

512”

2. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

23.

1984/1

vízmű (kút)

Szent Mihály tér 12.

202

100

202”

3. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 26–28. sorral egészül ki:

26.

7/D

mentőállomás

Szabadság tér 5.

342

100

342

27.

7/A/1

rendelő

Szabadság tér 5

895

100

895

28.

078/1

szennyvíztisztító

külterület

16526

100

16526”