Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 04 - 2022. 03. 05

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 3/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.04.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontja, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet4

2. melléklet5

3. melléklet6

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.