Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 03. 01

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.02.

Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba, és 2022. március 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.