Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (X. 18.) Ör. sz. rendelet

a 15/1995. (IV.24.) Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályos: 2006. 01. 01 - 2006. 01. 01

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (X. 18.) Ör. sz. rendelet

a 15/1995. (IV.24.) Kt. sz. rendelet módosítására1

2006.01.01.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában biztosított jogkörében eljárva a közterület-használat szabályozásáról és a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 15/1995. (IV.24.) Kt. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet az alábbi a 2006. évi közterület-használati díjakat tartalmazó melléklettel egészül ki. Ezzel egyidejűleg a jelenlegi - a 2005. évi közterület-használati díjakat megállapító- melléklet hatályát veszti.

2. § A melléklet csatolásáért, valamint aktualizálásáért a jegyző tartozik felelősséggel.

3. § E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik - a helyben szokásos módon.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2006. január 2. napjával.