Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2007. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet

a közterület-használat szabályozásáról és a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 15/1995.(IV.24.) Kt. sz. rendelet módosítása

Hatályos: 2008. 01. 01 - 2008. 01. 01

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2007. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet

a közterület-használat szabályozásáról és a közterület-használati díjak megállapításáról szóló 15/1995.(IV.24.) Kt. sz. rendelet módosítása1

2008.01.01.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított és kiegészített 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában biztosított jogkörében eljárva a 15/1995.(IV.24.) Kt. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A rendelet melléklete helyébe ezen rendelet 1.sz. melléklete lép.

2. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2008. január 2. napjával.