Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 01 - 2018. 04. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2018. (III. 11.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.04.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete I. pontja "Étkeztetés intézményi térítési díja: 470 Ft/adag" szövegrész helyébe "Étkeztetés intézményi térítési díja: 480 Ft/adag" szövegrész lép.

2. § Ez a rendelet 2018. április 01. napján lép hatályba.