Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 03

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

2022.03.03.

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.