Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01 - 2014. 09. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.09.01.

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) e) pontjában és a 151.§ (2a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2014. szeptember 01. napján lép hatályba.