Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 02 - 2022. 03. 02

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

2022.03.02.

Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.