Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 03

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról hatályon kívül helyezéséről

2022.03.03.

Szőkedencs Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.