Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

A Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 20 - 2017. 09. 21

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

A Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.09.20.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (2), valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Legszebb konyhakertek Encsen program létrehozásáról szóló 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A 12/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör) 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3.§ (2) A Bíráló Bizottság 4 tagú, amely a településrészi önkormányzatok vezetőiből, a Polgármesteri Hivatal Műszaki irodájának vezetőjéből, és a Városvédő és Szépítő Egyesület 1 delegált tagjából áll."

2. § Az Ör. 3.§ (4) bekezdése "(5fő)" szövegrésze törlésre kerül.

3. § Az Ör. 5.§ d pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: "5.§ d) Az összkategóriák figyelembevételével dönt az I., II., III. helyezett személyéről (abszolút győztesek), a díjak odaítéléséről, amelyről az elnök soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad."

4. § Az Ör. az alábbi 13/A.§-szal egészül ki:

"13/A.§ (1) Az országos programnak meg nem felelő, illetve kis számú jelentkezés, jelölés esetén városi díjak átadására kerül sor Encs Legszebb konyhakertje, az Encs-Abaújdevecser Legszebb konyhakertje, illetve az Encs-Fügöd Legszebb konyhakertje kategóriákban.
(2) A városi díjak átadása esetén a Bíráló Bizottság dönt a díjak odaítéléséről, melyről az elnök a soron következő testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A (2) bekezdés alapján odaítélt Encs Legszebb konyhakertje, az Encs-Abaúdevecser Legszebb konyhakertje, az Encs-Fügöd Legszebb konyhakertje címet elnyertek oklevélben és 10 000 Ft pénzösszegű díjazásban részesülnek."

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. szeptember 21. napjával.