Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 01. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.01.01.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott – önként vállalt - feladatkörében eljárva, a fogyasztóvédelmi hatósági feladatkörben eljáró B-A-Z Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, a szakmai érdekképviseleti feladatkörben eljáró Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete, mint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2013.(IX.17.) önkormányzati rendelete 1.melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a 2015. január 01. napjától lép hatályba.