Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2016 (IX.20..) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

Hatályos: 2016. 09. 21- 2021. 10. 29

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 15/2016 (IX.20..) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, iskolaegészségügyi és a területi védőnői körzetekről

Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Zalacsány község közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet területi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya az Önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi , valamint a védőnői egészségügyi ellátást biztosító személyekre terjed ki.

A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek megállapítása

3. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 háziorvosi körzet működik.

(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi körzet működik.

(3) A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A fogorvosi körzetek megállapítása

4. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 fogorvosi körzet működik.

(2) A fogorvosi körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A védőnői körzetek megállapítása

5. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén 1 védőnői körzet működik.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó települések jegyzékét jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi , fogorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása

6. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátási körzethez tartozó települések jegyzékét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátási körzet határa az Önkormányzat közigazgatási területe a 4. melléklet szerint.

Az iskola egészségügyi ellátási körzet megállapítása

7. § Az iskola egészségügyi ellátás körzethatára a zalacsányi Csány László Általános Iskolára 8782 Zalacsány, Csány L. u. 6. és a zalacsányi Csány László Óvodára (8782 Zalacsány, Dózsa u. 2.)) –és az ezen intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezőkre - terjed ki.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Zalacsány község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 8/2002.(XI.5.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Orvosi körzet

a./ Háziorvosi körzet: Zalacsány, Ligetfalva, Almásháza, Tilaj községek közigazgatási területe
Háziorvosi körzet központi rendelője:8782 Zalacsány, Zrínyi u. 2.

b./Házi gyermekorvosi alapellátás: Zalacsány, Ligetfalva, Almásháza, Tilaj községek közigazgatási területe
Házi gyermekorvosi körzet központi rendelője: 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 2.

2. melléklet

Fogorvosi körzet


Fogorvosi körzet: Zalacsány ,Tilaj,Ligetfalva, Almásháza, Kehidakustány,Kallósd községek közigazgatási területe
Fogorvosi körzet rendelője: 8784 Kehidakustány, Dózsa u. 9.

3. melléklet

Védőnői körzet

Védőnői körzet: Zalacsány, Ligetfalva, Almásháza, Tilaj községek közigazgatási területe
Védőnői körzet központi rendelője:8782 Zalacsány, Zrínyi u. 2. 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 2.

4. melléklet

Ügyeleti ellátás

Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Zalacsány község közigazgatási területe
Házi gyermekorvosi és háziorvosi ügyelet központi rendelője: Ügyelet Nonprofit Kft. 8360 Keszthely, Ady u. 2.

Fogorvosi ügyeleti ellátás: megállapodás alapján Zalacsány község közigazgatási területe
Fogorvosi ügyelet központi rendelője: IV DENTAL Kft. 8900 Zalaegerszeg, Ola u, 16/d.