Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 02

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2016.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017.01.01.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében, hogy illetékességi területén a szociális biztonságot megteremtse a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § -ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése, 29. § (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 41. § (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban Ör.) 8.§ (1) bekezdés a) pontja "illetve lakóingatlanból adódó helyi adóterhek mérséklésére" szövegrésze, valamint a 15.§ hatályát veszti.

2. § Ez a rendelet a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződés megkötése esetén 2017. január 01. napján lép hatályba.