Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 07. 30 - 2017. 07. 31

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.07.30.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A helyi kitüntetések alapításáról és az Encs Város Díszpolgára cím adományozásáról szóló 8/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7.§ (2) A kitüntetés formája oklevél, amellyel tárgyjutalom, illetve más természetbeni juttatás adható.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. július 31. napjával.