Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 26/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 22 - 2017. 11. 23

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 26/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2017.11.22.

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével – az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

2. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Védőnői körzetekhez tartozó utcák
Encs I. körzet: Encs II. körzet:
Hunyadi utca Ady E. út
Május1 út Akácos út
MÁV telep Bajcsy Zs.
Muskátli út Baross G út
Téglagyár út Bem J út
Vadvirág út Bethlen G út
Vasút utca Bélus parti gátőrház
Encs Fügöd: Deák F út
Ady E. utca Emődi D. utca
Dankó P. utca Erkel F út
Nyárfa utca Gagarin út
Petőfi utca Gárdonyi G. út
Iskola eü.: Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Kazinczy F. út
és AMI Fügödi Tagiskola Keglevich utca
Kenyérgyári út
Encs III. körzet: Mátyás király utca
Arany J. út Radnóti M. út
Bercsényi út Rózsa út
Cserehát utca Széchenyi út
Dobó utca Szent Flórián u.
Hernád utca Váci M. út
Kossuth út Vágóhíd út
Szeles út Jókai út
Szilbokor utca Encs Fügöd:
Táncsics M. utca Fő utca
Zrínyi utca Iskola eü.: Szerencsi
Abaújdevecser Szakképzési Centrum Encsi
Csoma J. u. Aba Sámuel Szakközép Iskolája
Fő út
Hársfa utca Encs V. körzet:
Kossuth L. u. Bársonyos utca
Rózsadomb út Dózsa Gy. út
Maróka dülő Ibolya út
Iskola eü.: Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Nefelejcs út
Rozmaring út
Encs IV. körzet: Rákóczi út
Árpád vezér u. Szabadság út
Béke út Gibárt
Mérai út Szabadság út
Petőfi út Széchenyi út
Iskola eü.: Szent László Katolikus Kossuth u.
Általános Iskola és AMI Petőfi út
Dózsa Gy. út
Iskola eü.: Encsi Váci Mihály
Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2017. november 23. napjával.